Hvad træner vi?

IMG_1963

Her kan du læse lidt om hvad vi træner i DcH Hvidovre. De forskellige træningsformer er beskrevet kort og hvis du vil læse mere uddybende detaljer kan du gøre det på landsforeningens hjemmeside under “medlemssider” og dernæst “konkurrenceprogrammer”.
For tæning i DcH Hvidovre gælder generelt at det foregår ved positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl. Det er vigtigt, at hunden synes at træningen er det sjoveste i verden, da vores mål er at styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører.

Kursushold

Aktuelt kursushold: 3. august til 9. november 2019 – se info her og kursusoversigt her

Kursushold er for hvalpe/unghunde/voksne hunde der ikke tidligere har deltaget i træning i DcH. Kurset strækker sig over 12 gange og varer mellem 1 og 1½ time pr. gang. Kursushold startes op både forår og efterår.

Holdene giver en god all round introduktion og træning til forskellige lydighedselementer, blandt andet:
Indkald – hunden holdes af en hjælper og fører løber ca. 30 skridt væk og kalder på hunden
Lineføring – hunden skal glad og interesseret følge sin hundefører i løs line
Dæk – h
unden skal straks lægge sig og blive liggende ved kommandoen dæk
Stå – hunden skal lære at blive stående ved kommandoen stå
Sid – hunden lærer at sætte sig og blive siddende ved kommandoen sid

Når disse basis ting er på plads, kan hundeføreren melde sig til DcHs C-programs træning, såfremt der er plads på holdene. Læs mere herom under DcH Programmet.

Ungdomshold

Nyt i DcH Hvidovre. Holdet starter første gang onsdag den 11. september.

Ungdomsholdet er for 10-19 årige, som kunne tænke sig at få et bedre samarbejde og en masse sjove oplevelser med sin hund.
På holdet vil der være fokus på samarbejde og tillid mellem hund og fører, samt god kontakt. Det vil bl.a. være via tricks, agility, rally-lydighed og familiehundetræning.
Deltagelse på holdet kræver hverken erfaring eller DcH-medlemskab.

Agility

Agility trænes mandag og tirsdag – se holdoversigt

Agility er en sport som blev opfundet i ca. 1970 i England. Siden bredte den sig over hele verden og kom til Danmark i starten af 80´erne.
Agility er for alle hunde uanset race, størrelse og alder (vi anbefaler dog ikke ældre hunde at påbegynde træningen). Det er en sport, for dig og din hund, som kan dyrkes på alle niveauer – topplan eller hygge. Det er kun dig, hunden og dit eget ambitionsniveau, der sætter grænserne.
En komplet agility-bane består ca. 20 forhindringer – spring, ”A-bræt”, balance, vippe, slalom, ”hjul”, ”flyv”, ”pose” samt tunnel, og er ca. 180-220 m lang.
Til konkurrencer er klasserne inddelt efter hundens størrelse og niv. – klasse 1, 2 og 3 (3 = sværest) for hhv. små, mellem og store hunde.
Handleren (hundeføreren) anvender kropssprog og verbale kommandoer til at guide hunden rundt på banen, så forhindringerne forceres i den korrekte rækkefølge. Hunden følger 7 essentielle elementer – handlerens; bevægelse, position, øjne, bryst/skuldre, arme, fødder og verbale kommandoer.
Der er ikke nogen minimumsalder for hvornår din hund kan begynde til agility hos os, da vi tilpasser træningen til hundens alder. Det er dog vigtigt at:

 • Hunden kan færdes uden line under ejerens kontrol, dvs. at vi som minimum kræver, at du kan kalde din hund til dig og få den til at blive hos dig, uden snor. Agilitybanen er ikke indhegnet.
 • Hunden er normalvægtig og i en god fysisk form

DCH er for alle og derfor er agilitytræning i DCH Hvidovre også for alle – uanset alder og ambitioner. Vi forsøger at tilpasse træningen til den enkelte, så den enkelte får så meget ud af træningen som muligt. Det er dog dit eget ansvar at få det optimale ud af træningen, derfor er det vigtigt at du:

 • Møder til træning i god tid, så du kan lufte hunden af og opvarme den inden træningsstart
 • Deltager aktivt i træningen – dvs. du bl.a. skal være indstillet på at hjælpe dine træningskammerater med deres træning, ligesom de vil hjælpe dig med din.
 • Hjælper med at bygge bane og rydde op igen – banebygning påbegyndes 15 min før træningsstart
 • Selvtræner (træner derhjemme) – helst mere end én gang i ugen. Til træning vil du lære nye øvelser, som er vigtige at træne derhjemme.

Hvalpe-agility
Dette hold er et agilityhold for hvalpe/unghunde, hvor vi har fokus på:

 • Kontaktøvelse
 • Legeøvelser (som er en vigtig del af belønningen i agility)
 • At introducere hunden for enkelte agilityøvelser, styrkeøvelser, balanceøvelser m.m.
 • At give hunden løbeglæde og lære den at agility er det sjoveste i hele verden
 • At skabe en god kontakt mellem hund og handler (fører)

Der tages selvfølgelig højde for hundens alder, hvilket betyder at øvelserne er tilpasset, så de ikke er belastende for hvalpen/unghunden.
Vi anbefaler, man har gennemført et almen hvalpekursus inden start, men holdet er i princippet åbent for alle, der må have interesse i at dyrke agility, når hvalpen/unghunden er gammel nok.
Holdet er åbent for hunde i alderen 3-12 mdr. (ved kursusstart).

Begynder
Dette hold er et introduktionshold til agility, hvor vi har fokus på:

 • Opvarmnings- og strækøvelser samt nedkøling
 • At give hunden løbeglæde og lære den at agility er det sjoveste i hele verden
 • Redskabsindlæring, dvs. I får kendskab til forhindringerne; spring, ”A-bræt”, balance, vippe, slalom, ”hjul”, ”flyv”, ”pose” og tunnel (med forbehold for hundens alder)
 • Basic handlingsteknikker, dvs. I får kendskab til de grundlæggende dirigeringsmetoder, der anvendes i agility.
 • At arbejde med gentagelser og små kombinationer

Vi anbefaler, man har gennemført et kursus i almen lydighed eller hvalpekursus, hos os eller i en anden klub, inden man begynder til agility.

Let øvet
Dette hold bygger videre på begynder-holdet og har fokus på:

 • Videreudvikling af handlingsteknikker
 • At øge kendskabet til redskaberne og øge hundens sikkerhed i at udføre dem korrekt
 • At arbejde med små kombinationer og baneforløb

Dette hold er for hunde og hundeførere, der har gennemført træningen på agility-begynderholdet (eller alternativt på et andet tilsvarende hold i en anden klub), og som har kendskab til de fleste agilityforhindringer.

Øvet
Dette hold bygger videre på let øvet-holdet og har fokus på:

 • Videreudvikling af handlingsteknikker
 • At øge hundens sikkerhed i at udføre de forskellige redskaber korrekt (bl.a. under pres og ved høj fart)
 • At arbejde med små baneforløb og træning i at løbe hele (konkurrence)baner
 • At klargøre hund og handler til konkurrencer (hvis interesse)

Dette hold er for hunde og hundeførere, der har gennemført træningen på agility let øvet-holdet (eller alternativt på et andet tilsvarende hold i en anden klub), og som har kendskab til alle agilityforhindringer.

Konkurrencehold
Dette hold er en fortsættelse af øvet-holdet og har fokus på:

 • Avanceret handling
 • At arbejde med sektioner og hele konkurrencebaner
 • Hundens og handlers (førers) løbebaner
 • Hurtighed, præcision og timing
 • At arbejde med målsætninger

Dette hold er for hunde og hundeførere, der ønsker at deltage i agility-konkurrencer og som har gennemført træningen på agility øvet-holdet (eller alternativt på et andet tilsvarende hold i en anden klub) og som har kendskab til alle agilityforhindringer).

DcH programmet

Der trænes DcH program C- og B-klasse i DcH Hvidovre – se holdoversigt

DcH programmet deles op i 4 klasser: C, B, A og E. Når man som ny hundefører begynder at træne DcH programmet starter man automatisk i C-klassen som er begynderklassen

C-klassen
I C-klassen trænes lydighedsøvelserne lineføring, stå, sid, dæk, apport og spring.
Desuden træner man rundering og frit søg. Runderingen foregår ved at hunden sendes direkte mod en delvis synlig figurant. I Frit søg skal hunden finde en genstand i et afgrænset felt.
I C-klassen kan man max få 150 point og hund og fører skal opnå 110 point 2 gange inde for et kalenderår for at rykke op i B-klassen.

B-klassen
I B-klassen trænes C-klassens øvelser på lidt højere niveau. Der introduceres to nye lydighedsøvelser: fri ved fod og fremadsendelse med afdækning.
I B-klassen introduceres ligeledes øvelsen: spor. Konkurrencesporet er et 200 skridt langt spor med 2 vinkelrette knæk og 2 genstande.
Rundering udvides ved at hunden først skal sendes ud til et tomt skjul og derefter til en skjult figurant.
Det frie søg udvides i størrelse og hunden skal finde 2 genstande
I B-klassen er max point 200 og hund og fører skal opnå 160 point 2 gange inde for et kalenderår for at rykke op i A-klassen.

A-klassen
I A-klassen stiger sværhedsgraden i lydighedsøvelserne. Der introduceres fremmed apport, fremadsendelsen bliver længere og hundene skal lave en gruppeafdækning, hvor op til 7 hunde ligger på en række i 5 minutter.
Runderingsøvelsen udvides til en eftersøgningsøvelse. Hunden skal gennemsøge et større naturområde og finde og markere 2 skjulte figuranter. Under eftersøgningen skal føreren sende hunden systematisk gennem området.
Sporet bliver nu 600 skridt langt med flere sværhedsgrader.
Det frie søg udvides endnu en gang og hunden skal finde 3 genstande.
I A-klassen er max point 300 og hund og fører skal opnå 260 point 2 gange inde for et kalenderår for at rykke op i Eliteklassen.

Eliteklassen
I eliteklassen er lydighedsøvelserne endnu en gang blevet sværere med nye momenter
Sporet bliver 1000 skridt langt med både vinkelrette og spidse knæk, og hunden skal selv opsøge sporet i et startfelt. Sporet har ikke en fastlagt skitse, så føreren ved ikke, hvordan rækkefølgen af momenterne er.
Eftersøgningen er i et stort naturområde, 100 x 400 skridt og der er skjult en figurant og en genstand (f.eks. en kuffert, kasse, taske, støvsuger). Føreren aner intet om områdets karakter eller hvor figurant og genstand er skjult.
Det frie søg udvides og hunden skal finde 4 genstande.

Rally

Rally trænes mandag – se holdoversigt

Rally udføres på en bane med 10 til 20 skilte, som angiver hvad hunden og føreren skal gøre, fx stoppe og få hunden til at lægge sig. Hundeføreren skal selv finde den rigtige vej rundt på banen og sikre at hunden får gjort øvelserne rigtigt. Det hele foregår i et raskt tempo og med en udstråling af glæde og overskud.

På rally begynderholdet trænes de grundfærdigheder i lydighed og samarbejde, som hund og fører har brug for, for at kunne gennemføre en rallybane. Vi arbejder primært med de øvelser, der hører til i rally begynderklassen. For hunde over 6 måneder og førere med masser af godbidder og højt humør.

På rally øvetholdet trænes mod at deltage i rally-konkurrencer i DCH/DKK eller i hvert fald at kunne gennemføre baner fra alle rallyklasserne. For hunde over 1 år, der har de grundliggende lydighedsfærdigheder (sit-dæk-stå-fri ved fod) på plads og en fører med kendskab til rallyøvelserne.

Der findes 5 klasser inden for rally i DcH. Der bliver gradvist flere krav til sværhedsgraden op gennem klasserne

Begynder klassen: hunden føres i line rundt på banen. Der er mellem 10 og 15 øvelser.

Øvet klassen: banen gennemføres uden line på hunden. Der er mellem 12 og 17 øvelser.

Ekspert klassen: banen gennemføres uden line på hunden. Der er mellem 16 og 20 øvelser. Der må være to spring i denne klasse. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Champion klassen: banen gennemføres uden line på hunden. Der er mellem 18 og 20 øvelser. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Åben klasse: denne klasse er for alle. Klassen giver udtagelsespoint til DcH DM, hvis teamet stiller til start i en anden klasse ved samme stævne på mindst kredsplan.

Brugsprøve: IGP-programmet

IGP trænes fredag og søndag – se holdoversigt

IGP-programmet består af tre grupper:
Gruppe A – Spor
Gruppe B – Lydighed
Gruppe C – Beskyttelsesarbejde

Sporet:
IGP-1 er et egetspor på mindst 300 skridt ca. 20 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.
IGP-2 er et fremmedspor på mindst 400 skridt ca. 30 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.
IGP-3 er et fremmedspor på mindst 600 skridt ca. 60 min. gammelt med 4 knæk på 90°og med 3 genstande.

Lydighed:
IGP-1 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.
IGP-2 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under gang, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.
IGP-3 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under løb, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

Beskyttelsesarbejde:
IGP-1 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning og modprøve under bevægelse.
IGP-2 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport og modprøve under bevægelse.
IGP-3 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport, modprøve under bevægelse og afværgelse af overfald overfald under bevogtning.